RATUJMY ŻAGLOWY JACHT S/Y „DUNAJEC”

 

    Panie, Panowie, Szanowni Państwo!

   W imieniu Zarządu Sądecko – Podhalańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, pozwalam sobie, skierować do Państwa prośbę i apel o rozważenie zadeklarowania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego tj. Sądecko – Podhalańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego z siedzibą w Nowym Sączu, zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000051381.

RATUJMY ŻAGLOWY JACHT S/Y „DUNAJEC”

   Sądecko-Podhalański Okręgowy Związek Żeglarski jest armatorem i właścicielem pełnomorskiego jachtu „Conrad-1400” w klasie „Opal”. Skonstruowany i zbudowany w Stoczni Jachtowej im. J.Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, został wodowany w roku 1979 przyjmując nazwę: S/Y „Dunajec”, z portem macierzystym w Gdańsku. Jest klasycznym mahoniowym „keczem” o długości kadłuba: 1360 mm, wyporności: 14,5 t i powierzchni pomiarowej ożaglowania: 80 m2

   Podczas swoich wędrówek po morzach i oceanach przebył wiele mil morskich dzielnie stawiając czoła morskim żywiołom.

   W roku 1981 po raz pierwszy wypłynął poza Bałtyk i w miesięcznym rejsie na Morze Północne odwiedził Anglię, Francje, Holandię, Belgię oraz Republikę Federalną Niemiec. Ten pierwszy rejs zagraniczny otworzył dla nowosądeckich żeglarzy szerokie wody. W roku 1984 zorganizowano pierwszą wyprawę oceaniczną. Jacht uczestniczy w „Operacji Żagiel ’84”, w rejsie do Ameryki z okazji 450-ciolecia odkrycia Kanady (trasa liczyła 8350 Mm i została pokonana w trzy miesiące). W tym rejsie, w drodze powrotnej jacht przepłynął Ocean Atlantycki w 22.dni. Od tej pory udział jachtu w „Operacji Żagiel” stał się już tradycją. Brał on udział w różnego rodzaju żeglarskich regatach krajowych i zagranicznych. W roku 1992 jacht wziął udział w dużej imprezie żeglarskiej „Grand Regata Columbus”, regatach w 500-ną rocznicę odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Columba. Rejs trwał sześć miesięcy. W roku 2002 z inicjatywy grupy sądeckich żeglarzy, przy wydatnej pomocy Zarządu miasta Nowego Sącza zrealizowano kolejne duże przedsięwzięcie: „WYPRAWA NARVIK 2002” z okazji obchodów jubileuszu 100-lecia istnienia,  zaprzyjaźnionego z Nowym Sączem norweskiego miasta Narvik, związanego wydarzeniami II.wojny światowej z historią oręża polskiego. Wizyta Sądeczan w Narviku stanowiła ważny element rozwoju dalszej współpracy tych zaprzyjaźnionych miast. Za tę wyprawę Załoga oraz SPOZŻ zostają uhonorowani przez Ministra Infrastruktury III  nagrodą honorową „Srebrny Sekstant”.

Jacht „Dunajec” dzielnie promuje nasz region, niemal w każdym zakątku świata, dając możliwość zdobywania wyższych stopni żeglarskich rzeszom mieszkańców Sądecczyzny przez 28.lat. Jego sędziwy wiek jest głównym powodem zmuszającym Sądecko - Podhalański Okręgowy Związek Żeglarski do podjęcia starań umożliwiających zgromadzenie środków finansowych w wysokości ponad 200 tysięcy złotych, co pozwoli wykonać konieczne prace remontowe jachtu. 

   Sądecko – Podhalański Okręgowy Związek Żeglarski jest regionalnym stowarzyszeniem kultury fizycznej działającym od roku 1976 w dziedzinie wspierania i rozwoju różnorodnych form żeglarstwa, obejmując swym zasięgiem Organizacje, Kluby i mieszkańców z terenu byłego województwa nowosądeckiego. W swej działalności organizuje i promuje zdrowy styl życia umożliwiając zagospodarowanie czasu wolnego poprzez czynne uprawianie żeglarstwa śródlądowego i morskiego w formie sportu, turystyki i rekreacji, nadto stosując żeglarstwo jako formę wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży oraz przygotowania młodego pokolenia do pełnienia funkcji obywatelskich.

Związek jest organizacją pożytku publicznego i nie prowadzi działalności gospodarczej, a działalność statutowa (w tym prowadzenie biura i księgowości) jest efektem pracy społecznej działaczy i wolontariuszy.

Rozpoczynając konieczne prace remontowe jachtu „Dunajec” liczymy na szeroką pomoc całego społeczeństwa regionu i życzliwych naszym poczynaniom sympatyków morskiego wychowania patriotycznego.

Pozwalam sobie poinformować, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na odliczenie od podstawy do opodatkowania kwot darowizn do wysokości 6% uzyskanego przez podatnika dochodu, jeśli celem darowizny jest m.in. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.            

   Istnieje nadto, możliwość przeznaczenia 1% podatku w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) na rzecz organizacji pożytku publicznego, którą jest Sądecko – Podhalański Okręgowy Związek Żeglarski, zarejestrowany w sądowym rejestrze stowarzyszeń pod numerem KRS 0000051381.

W przypadku otrzymania darowizny, kwota darowana zostanie przeznaczona na działania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, a dokładnie na przeprowadzenie remontu kapitalnego drewnianego kadłuba naszego pełnomorskiego jachtu żaglowego S/Y „Dunajec”, służącego do szkolenia i uprawiania sportu żeglarskiego przez mieszkańców naszego regionu.

   

    Za zrozumienie i przejawy życzliwości okazane naszemu Stowarzyszeniu, składam serdeczne podziękowanie.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, życzę zdrowia i radości przy choince w gronie najbliższych, a w zbliżającym się Nowym 2008 Roku pomyślności i wszelkiego dobra.

PREZES

Sądecko-Podhalańskiego

Okręgowego Związku Żeglarskiego

W Nowym Sączu

j.st.m. Kazimierz Jan Kudlik

( 0.18 414 12 10;   0.692 460 537

GALERIA

kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć