Strona główna

Galeria

Autor:

Foto archiwum FB:

Paweł Król

 

XV 12-sto GODZINNE REGATY
O PUCHAR ZBD NOWY SĄCZ
 

JEZIORO ROŻNOWSKIE ZNAMIROWICE

2016-08-28

XV 12-sto GODZINNE REGATY O PUCHAR ZBD NOWY SĄCZ
1. Termin i miejsce regat 1.1 Regaty rozegrane zostaną w dniu 27.08. 2016 r. Miejscem regat jest przystań YC PTTK Beskid w Znamirowicach nad J. Rożnowskim. 1.2 Start do regat w dniu 27.08.2016 r. o godz. 05.00 , zamknięcie linii mety godz. 17.00.
2. Organizator Organizatorem regat jest YC PTTK Beskid ul. Rynek 9, 33-300 Nowy Sącz, ZBD Sp. z o.o. Sp.K. ul. Jagodowa 61 33-300 Nowy Sącz.
3. Biuro Regat Biuro Regat mieścić się będzie na terenie przystani YC PTTK Beskid w Znamirowicach nad Jeziorem Rożnowskim.
4. Przepisy 4.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z PRŻ ISAF 2013 – 2016, postanowieniami PZŻ, Zawiadomieniem o regatach oraz Instrukcją Żeglugi.
5. Zgłoszenia do regat 5.1 Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Regat w dn. 26.08.2016 r. w godz. od 18.00 do 22.00.
6. Procedura zgłoszeniowa W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający
- aktualne badania lekarskie;
- uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych
7. Opłaty Opłata wpisowa wynosi 30 zł. od osoby
8. Zakwaterowanie i wyżywienie 8.1 Uczestnicy mogą skorzystać z zakwaterowania w ośrodku YC PTTK Beskid w Znamirowicach 8.2 Uczestnicy realizują nocleg i wyżywienie we własnym zakresie.
9. Instrukcja Żeglugi Będzie ogłoszona i rozdana w dniu 28.08.2015 r. w biurze regat podczas przyjmowania
zgłoszeń.
10. Punktacja Miejsca zajęte w regatach, według kolejności na mecie.
11. Nagrody. Za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy otrzymają puchary i dyplomy a nagrody rzeczowe będą losowane wśród uczestników obecnych na zakończeniu regat.
12. Prawa do wizerunku Zgłaszając się do regat, zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów we wszystkich materiałach dotyczących regat.
13. Program regat:
Piątek 26.08.2016 godz. 18.00 - 22.00 Przyjmowanie zgłoszeń
godz. 22:00 Odprawa sterników
Sobota 27.08.2016 godz. 05.00 Start do regat
godz. 17.00 Zamknięcie linii mety
godz. 19.00 Koncert zespołu Akustyczni Band
w przerwie koncertu ogłoszenie wyników
godz. 22.00 Zabawa taneczna (DJ Misiek)
.

 

             

 

modyfikacja 2016-08-29

Web: Dziobak

Od kwietnia 2007 SPOZŻ jest Organizacją Pożytku Publicznego. Zapraszamy wszystkich chętnych do wparcia naszej organizacji częścią kwoty podatku.