Strona główna

  

2013-03-15
Pismo w sprawie wstrzymania rejestracji jednostek pływających

 
 
 

 

 

2013-03-15 Informacja PZŻ: W związku z wygaśnięciem ustawy wstrzymana zostaje rejestracja
jachtów śródlądowych (tj. wydawanie dokumentów rejestracyjnych, ich duplikatów i zaświadczeń
o wykreśleniu z rejestru) do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych.

KOMUNIKAT OKRĘGOWEGO ORGANU REJESTROWEGO SPOZŻ

kliknij abypowiększyć


Dokument okresowego przeglądu technicznego>>

Wniosek o wydanie duplikatu>>

Wniosek o rejestracje>>

Wniosek o wykreślenie z rejestru>>

Wniosek o zmianę wpisu>>


 

modyfikacja 2013-03-15

Web: Dziobak

Od kwietnia 2007 SPOZŻ jest Organizacją Pożytku Publicznego. Zapraszamy wszystkich chętnych do wparcia naszej organizacji częścią kwoty podatku.