ZARZĄD I WŁADZE ZWIĄZKU

Zarząd Związku

Delegaci na Sejmik PZŻ

Komisja Rewizyjna

Komisja Żeglarstwa Morskiego

Sąd Koleżeński

Komisja Turystyki i Sportu

Komisje problemowe

Komisja Szkolenia Podstawowego

 

ZARZĄD ZWIĄZKU
  Nazwisko i imię funkcja kontakt

KUDLIK Kazimierz
Klub Morski TG "Sokół"

p.o. prezesa

do dnia 16.01.2013

 

tel. 692460537

KRÓL Ryszard

Klub Morski TG "Sokół"

w-ce prezes

Komisja Szkolenia Morskiego

tel. 601956616

 

GWIŻDŻ Andrzej

Yacht Club "Znamirowice"

skarbnik

tel. 660776556

ŁUKASIK Mariusz

członek

Komisja Szkolenia Podstawowego

tel. 603652422

MAJDA Mariusz

Yacht Club "Znamirowice"

członek

Komisja Turystki i Sportu

tel. 604034883

BODZIONY Marek

MŻUKS "Nowy Sącz"

członek

informacja, reklama i archiwizacja

tel. 504128933

 

ZIEMIANEK Łukasz

Yacht Club "Znamirowice"

członek

tel. 668465124

DELEGACI NA SEJMIK PZŻ
  Nazwisko i imię funkcja kontakt

ORLOF Jerzy

Klub Morski TG "Sokół"

delegat

tel. 692322881

 

KRAJEWSKI Paweł

z-ca delegata  

KUDLIK Kazimierz
Klub Morski TG "Sokół"

z-ca delegata

tel. 692460537

KOMISJA REWIZYJNA
  Nazwisko i imię funkcja kontakt

JAGIEŁKO Mariusz

MŻUKS "Nowy Sącz"

przewodniczący

tel. 503102411

BODZIONY Zuzanna

MŻUKS "Nowy Sącz"

członek

tel.

501847684

 

 

SZKARADEK Tomasz

członek

 
SĄD KOLEŻEŃSKI
  Nazwisko i imię funkcja kontakt

ORLOF Jerzy

Klub Morski TG "Sokół"

przewodniczący

tel. 692322881

WOLIŃSKI Jerzy

członek

tel.

609430485

BAGIŃSKI Waldemar

MŻUKS "Nowy Sącz"

sekretarz

tel. 604131050

KOMISJA ŻEGLARSTWA MORSKIEGO
  Nazwisko i imię funkcja kontakt

KRÓL Ryszard

Klub Morski TG "Sokół"

 

tel. 601956616

KOMISJA TURYSTYKI I SPORTU
  Nazwisko i imię funkcja kontakt

MAJDA Mariusz

Yacht Club "Znamirowice"

 

tel. 604034883

KOMISJA SZKOLENIA PODSTAWOWEGO
  Nazwisko i imię funkcja kontakt

ŁUKASIK Mariusz

 

tel. 603652422

KOMISJE PROBLEMOWE
  Nazwisko i imię funkcja kontakt

KRÓL Ryszard

Klub Morski TG "Sokół"

przewodniczący

tel. 601956616

ŁUKASIK Mariusz

członek

Komisja Szkolenia Podstawowego

tel. 603652422

MAJDA Mariusz

Yacht Club "Znamirowice"

członek

Komisja Turystki i Sportu

tel. 604034883

BODZIONY Marek

MŻUKS "Nowy Sącz"

członek

informacja, reklama i archiwizacja

tel. 504128933