Strona główna

Przetargi i konkursy

Załączniki:

Specyfikacja prac (pdf)

Oferta cenowa (pdf)

Zapytanie ofertowe (pdf)

 

Ogłoszenie o postępowaniu na wyłonienie wykonawcy remontu jachtu Dunajec - zapytanie o wstępną wycenę prac

Załączniki:

zapytanie ofertowe (pdf)

specyfikacja prac (pdf)

oferta cenowa (pdf)

 

   W związku z osiągnięciem pełnej zdolności finansowej, Zarząd Sądecko-Podhalańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego z siedzibą w Nowym Sączu niniejszym zaprasza do złożenia wstępnej oferty cenowej na wykonanie prac remontowych jachtu żaglowego S/Y „Dunajec” w zakresie określonym w załączniku Nr 1.

   Sądecko - Podhalański OZŻ od początku tj. od 1979 roku jest armatorem i właścicielem oceanicznego jachtu żaglowego S/Y „Dunajec”. Przez wszystkie te lata jacht żegluje i jest poddawany corocznie pracom pielęgnacyjnym i remontowym pod nadzorem Inspektorów PRS uzyskując wszystkie certyfikaty i pozwolenia w tym: Świadectwo Klasy i Kartę Bezpieczeństwa. W 2008 roku został wymieniony pokład z wyjątkiem nadbudówki, a w roku 2014 wykonano płetwę sterową ze stali nierdzewnej. W roku bieżącym jacht wyposażony został w komplet nowego ożaglowania i Rolfok. Obecnie z okazji 40 rocznica działalności SPOZŻ jacht „Dunajec” żegluje w „Wyprawie Na Północne Krańce Europy” z dotarciem do Przylądka Nord Cape i archipelagu Svalbard z planowanym powrotem do Gdańska 24 września 2016 roku, kiedy to Oferenci będą mogli dokonać wizji i zasadniczej oceny faktycznego stanu technicznego jachtu i na tej podstawie złożyć ostateczne oferty na jego remont. Rozpoczęcie prac remontowych planujemy początkiem października 2016 roku, a jego zakończenie nie później niż 30 czerwca 2017 roku.

   Ofertę wstępną złożyć do dnia 10 sierpnia 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres Zamawiającego: Sądecko-Podhalański OZŻ, 33-300 Nowy Sącz, ul. Stanisława Wyspiańskiego 13/210 z dopiskiem: „Konkurs – Dunajec”. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 17 sierpnia 2016 roku o godzinie 18:00. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Kazimierz Kudlik tel. 692460537.

   Sądecko-Podhalański OZŻ posiada pełne zabezpieczenie finansowe na wykonanie planowanego remontu jachtu „Dunajec” i oświadcza, że Oferent przedstawiający najkorzystniejszą ofertę wstępną zostanie zaproszony do planowanego w miesiącu wrześniu przetargu na wykonanie prac remontowych.

 

 

modyfikacja 2016-07-22

Web: Dziobak

Od kwietnia 2007 SPOZŻ jest Organizacją Pożytku Publicznego. Zapraszamy wszystkich chętnych do wparcia naszej organizacji częścią kwoty podatku.